Restauracja

ŚNIADANIA

Pon – Nd: 7:00 – 10:30

Sb – Nd: 7:00 – 11:00

 

 

oBIADY

Pon – Nd: 16:30 – 20:30

rESTAURACJA

Pon – Nd: 16:00 – 21:00

 

-
rEZERWACJE Restauracja

600 891 000